Berjaya.

Orang yang berjaya biasanya tidak sombong. Orang yang sombong biasanya tidak berjaya. Waallahu aklam.

Advertisement